Akadálymentes változat / Normál változat
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben
 • Magyarnándor Képekben

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

Polgármester: Schmiedt Károly

Polgármester hivatali címe: 2694 Magyarnándor, Fő út 88.

Polgármester fogadónapja: általában minden hét hétfőjén

Tel.: 06 35 / 372 - 317

Elektronikus levélcím: korjmn2694@gmail.com

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

Tagjai: Magyarnándor, Cserháthaláp, Debercsény, Terény, Szanda

Jegyző: Dr. Szabó Letícia

Elektronikus levélcím: korjmn2694@gmail.com

Ügyfélfogadás: Hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 08.30-tól 12.00 óráig és 13.00 órától 16.00 óráig

Csütörtökön az ügyek feldolgozása és intézése miatt nincs ügyfélfogadás!

. . . . . . .

A hivatal története a XIX-XX. sz. fordulóján

"A századfordulókor a község lakossága mind magyar.

Házainak száma: 190. Lakóinak száma: 908.

A községnek postája és távírdája van. Az első posta épülete a régi általános iskola hátsó bejáratánál, a mai új tanterem épület helyén volt.

A közigazgatási reform során Nógrád megyét hat vagy hét járásra osztják fel. Községünk a balassagyarmati járáshoz tartozik. A balassagyarmati járáshoz 45 község tartozik és 14 körjegyzőséget szerveznek, melyeknek száma a század végéig alig változik.1886 táján szervezik meg a nándori körjegyzőséget, melyet a már említett postaépületben helyeznek el.

A körjegyzőséghez Mohora község tartozik. A körjegyzőség első főjegyzője Budaházy Zoltán 1886-1907 júliusáig, őt követte Sándorfy 1907-1908-ig, majd 1912-ig Pákozdi Zsigmond a főjegyző.

1895. október 1-vel bevezetik az állandó állami anyakönyvezést.

Mivel a községháza nem bizonyult megfelelőnek, ezért a főjegyző javaslatot tett új községházára és jegyzői lakás építésére. A képviselő-testületben majdnem feles arányban mohoraiak voltak. Az 1900-as évek elején a nándori virilisták nem akartak az építkezéshez telket biztosítani. Az egymás közti civakodás eredményeként a mohorai képviselőtestület tagjai szinte egységesen felajánlották az építkezéshez szükséges telket a mai orvosi rendelő helyén, l kat.hold területet.

Így 1905-ben Mohorára helyeződik át a körjegyzőség.

Mohorán az első községháza a mai id. Borkó János féle házban volt, mely akkor gróf Vay Gábor tulajdonát képezte. Magyarnándor, Mohora, Debercsény kisközségek együttesen 1907-ben megépítik a községházát. Réti István érsekvadkerti építőmester végezte az építést, 2 szobás, konyhás jegyzői lakással. Így lett a Nándori körjegyzőségből Mohorai körjegyzőség.

Debercsény 1905 előtt a rétsági járáshoz tartozott.

Az 1871-es közigazgatási reform nyomán a községi önkormányzati jogot a képviselő-testület gyakorolja. A községeket nagy- és kisközség kategóriába sorolják. Nagyközségek azok, akik saját erejükből el tudják látni a közigazgatási feladatokat. Nándort a kisközségek sorába sorolták.

Közigazgatási ügyekben az első fellebbezési fórum a vármegye, másodfokú fellebbezési fórum a belügyminisztérium. A községek államhatalmi szerve a képviselőtestület, mely felerészben választott, felerészben a legtöbb adót fizetőkből, az ún. virilistákból állott. Minden 100 lakos után egy képviseleti tag volt választható. Kisközségekben a képviseleti tagok száma 10-20 között váltakozott. Nagyközségekben 20-40 között.

A képviselőtestület határozatait és a törvényhatóságok rendeleteit az elöljáróság hajtja végre.

Az elöljáróság tagjai kisközségben: a bíró, a másodbíró, a törvénybíró, két esküdt és egy körjegyző. Nagyközségben a bíró, helyettese, pénztárnok, jegyző, közgyám és az orvos. A körjegyzőség területén kezdetben orvos nincsen."

(Jeli Ferenc - Magyarnándor története-részlet) (Magyarnándori Kalendárium,-1995-1996.sz.-66.old.)