Skip to content
magyarnandor slideshow (03)
magyarnandor slideshow (02)
magyarnandor slideshow (01)
magyarnandor slideshow (28)
magyarnandor slideshow (30)
magyarnandor slideshow (04)
magyarnandor slideshow (05)
magyarnandor slideshow (06)
magyarnandor slideshow (07)
magyarnandor slideshow (08)
magyarnandor slideshow (09)
magyarnandor slideshow (10)
magyarnandor slideshow (11)
magyarnandor slideshow (12)
magyarnandor slideshow (13)
magyarnandor slideshow (14)
magyarnandor slideshow (15)
magyarnandor slideshow (29)
magyarnandor slideshow (16)
magyarnandor slideshow (17)
magyarnandor slideshow (18)
magyarnandor slideshow (19)
magyarnandor slideshow (20)
magyarnandor slideshow (21)
magyarnandor slideshow (22)
magyarnandor slideshow (23)
magyarnandor slideshow (24)
magyarnandor slideshow (25)
magyarnandor slideshow (26)
magyarnandor slideshow (27)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Művelődési Ház és Könyvtár

Cím: 2694 Magyarnándor, Fő út 66.

Elérhetőség: 06 35 / 372 018

Elektronikus levélcím: muvhaz@magyarnandor.hu

Művelődési Ház nyitva tartás:

Hétfő – Péntek: 08.00 – 16.00

Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 13.00 – 18.00

Kedd: Zárva

Szerda: 13.00 – 18.00

Csütörtök: Zárva

Péntek: 13.00 – 18.00


A művelődési ház története:

Az intézmény 1969-ben kezdte meg működését.

1969. decemberére széleskörű társadalmi összefogással elkészült épület a kor igényeinek megfelelően több funkciót is ellátott. Így helyet kapott benne egy színházterem, öltözőkkel, egy klubszoba és itt kapott helyet a párthelyiség is.

Az épület alagsorába került egy külön-külön bejárattal rendelkező kocsma és az igazgatói iroda.

Az intézmény első vezetője Daróczi Ferenc volt, akinek a nevéhez fűződik a Mohora-Magyarnándori Pávakör elődjének tekinthető népdalkórus megalakítása. A későbbi Pávakör a mohorai dalos asszonyok csatlakozásával alakult olyanná, amilyen egészen 1999. évi megszűnéséig volt. A Pávakör vezetője 1975-ben bekövetkezett haláláig Daróczi Ferenc volt. Az ő munkáját folytatta, és vitte az együttest még nagyobb sikerekre Giebiszer Gáborné.

A művelődési ház következő vezetője Radácsi László volt, majd őt követte Dr. Kecskeméthy Gyuláné, akinek a nevéhez az épület, és a közművelődés szakmai munkájának teljes megújítása fűződik.

Ekkor került ki a kocsma az épületből, és helyiségeiből ekkor lett klubszoba, raktár és fotó műhely, ekkor építettek a házon belül lejáratot az alagsor felé, ekkor épült a nagyterem mellé, az előcsarnok folytatásában az ún. előtér, ami később az országos kísérlet, a “Nyitott ház” program kapcsán szakköri eszközöket, anyagokat tartalmazó konténerekkel lett fölszerelve.

Ezt az időszakot tekinthetjük a magyarnándori közművelődés “aranykor”ának.

Az állami gazdaság és a termelőszövetkezet dolgozóira alapozott színházi bérletes előadásokat fogadott a ház, esténként szabó-varró hölgyek az intézmény varrógépein készítették el a már akkor rendszeresen forgatott BURDA divatlap különböző szabásmintái alapján saját maguk, vagy gyermekük ruháját. Fiatalokkal néptánccsoport alakult, aerobic klub működött, és persze sok érdekes, színes ismeretterjesztő (TIT) előadás volt a ház mindennapjainak programján. Ekkortól a mai napig rendszeres koncertsorozatot tart minden évben az Országos Filharmónia az általános iskolások számára, Rendhagyó órák egészítették ki a tananyagot, az oktatást segítve, és sok-sok egyéb lehetőség tette a megye legszínvonalasabb közművelődési intézményévé az akkor Radnóti Miklós nevét felvett körzeti hatókörű művelődési házat.

1982-ben Dr. Kecskeméthy Gyuláné a balassagyarmati művelődési ház vezetője lett, így rövid ideig Majoros Magdolna könyvtáros vezette a művelődési házat, majd Filiczkiné Nagy Éva igazgatta 1985-ig.

1985-től 1999-ig Bögös Tamás volt a művelődési ház igazgatója.

A 40 éves épület búcsúztatása 2009. október 18-án, Nándor napjának előestéjén, Magyarnándor névnapi fesztiválján volt.


A könyvtár története:

A községi népkönyvtár Magyarnándorban 1962. februárjában indult be, amely a községi tanácson volt elhelyezve. Az olvasók száma 37 fő volt, a kötetek száma 364 db.

A községben az iskola épületében működött egy másik könyvtár, amely a MEDOSZ (Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezete) kezelésében volt. Itt a beiratkozott olvasók száma elérte a 90 főt. 1963-ban a két könyvtárat összevonták. A könyvtári tagságért fizetni kellett. Az ebből befolyt összeg 134 forint volt.” – tudhatjuk meg Daróczi Sarolta könyvtári beszámolójából, aki ekkor az összevont könyvtárat működtette.

“1974 szeptember 1-ig heti 4 órában volt kölcsönzés, tiszteletdíjas könyvtárossal. Ez idő alatt a könyvtári munkát Sándor Pálné látta el. Szeptember 1-től heti 24 órában kölcsönöz a könyvtár felnőtt és gyermekolvasóknak egy időben – főfoglalkozású könyvtárossal.” –írja beszámolójában a főállású, függetlenített (külön intézményként működő) könyvtár vezető Kékesi Anna (Varga Mihályné).

1974-ben körzeti könyvtár lett a könyvtár, önálló helyiséggel. Ekkor költözött a művelődési házba a könyvtár.

A könyvtár egészen 1990-ig így, körzeti könyvtárként működött. Három társközség könyvtárai (Mohora, Cserháthaláp, Debercsény) tartoztak hozzá. Ebben az időszakban az olvasók 35 féle folyóiratból és 11 ezer kötetből válogathattak. Az olvasók száma elérte a 350-380 főt.

1990-től leváltak, önállóvá váltak a társközségek és az intézmény községi könyvtárként működött tovább. A kölcsönzési idő maradt heti 24 óra, és az esti időszakban is nyitva állt a könyvtár az olvasni vágyók számára. A könyvállomány ekkor közel 10 ezer kötetből állt, szép számú diafilm és hanglemez mellett. Tiszteletdíjas helyettes könyvtárosok segítették a kölcsönzést: Rostás Gyöngyi, Szabó Ervin.

A könyvtári állomány összetétele jónak mondható, az 1978 és 1998 között könyvtárvezetőként dolgozó Hatala Lászlóné (Majoros Magdi) kiváló szakmai munkájának köszönhetően.

A könyvtár 1998-ig nem csak könyvek kölcsönzésével foglalkozott, hanem felnőtteknek ismeretterjesztő előadásokat, gyermeknek irodalmi órákat, könyvtári foglalkozásokat is rendezett. Ilyen volt például az 1992-93-ban és 1993-94-ben megrendezett nagy sikerű természettudományos szabadiskolai sorozat.

1994-től a könyvtárat szervezetileg a művelődési házzal összevonták. 1998-tól az iskolai könyvtárhoz csatolták, mivel a művelődési ház is elvesztette jogi státuszát.

Napjainkban a művelődési ház és a könyvtár ismét egy egységet alkot. Bízunk benne, hogy a könyvtár ismét elnyeri a magyarnándori olvasóközönség figyelmét, és az Internet hozzáféréssel kibővült szolgáltatásait egyre többen veszik igénybe, hiszen csak az tudja, aki próbálta, hogy a könyv a legjobb barát.

Megszakítás