Skip to content
magyarnandor slideshow (03)
magyarnandor slideshow (02)
magyarnandor slideshow (01)
magyarnandor slideshow (28)
magyarnandor slideshow (30)
magyarnandor slideshow (04)
magyarnandor slideshow (05)
magyarnandor slideshow (06)
magyarnandor slideshow (07)
magyarnandor slideshow (08)
magyarnandor slideshow (09)
magyarnandor slideshow (10)
magyarnandor slideshow (11)
magyarnandor slideshow (12)
magyarnandor slideshow (13)
magyarnandor slideshow (14)
magyarnandor slideshow (15)
magyarnandor slideshow (29)
magyarnandor slideshow (16)
magyarnandor slideshow (17)
magyarnandor slideshow (18)
magyarnandor slideshow (19)
magyarnandor slideshow (20)
magyarnandor slideshow (21)
magyarnandor slideshow (22)
magyarnandor slideshow (23)
magyarnandor slideshow (24)
magyarnandor slideshow (25)
magyarnandor slideshow (26)
magyarnandor slideshow (27)

RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PLÉBÁNIAI HIVATAL

Római Katolikus Egyház Plébániai Hivatal

Cím: 2694 Magyarnándor, Kossuth L. út 1.

Plébános: Ipolyi Károly

Elérhetősége: 06 30 / 828 91 58

2008-ban volt 150 éves a római katolikus plébániatemplom.

1854-ben jelentős döntést hoztak az akkori Magyarnándoriak: emeltessék új, nagy templom a régi kis templom helyett és helyén!

Ez valószínűleg régi vágy lehetett, mert a magyarnándori születésű Poroszkay János, aki előbb a váci papnevelő intézet rendes tanára, majd kanonok, később székesegyházi főesperes lett, és őrkanonokként halt meg, már 1825-ben 6.000 váltóforintot hagyott a Magyarnándorban építendő templom költségeire.

A döntést követő évben, 1855. április 21-én meg is történt a templom alapkövének letétele. A több mint három évig tartó építkezést bizonyos Carolus Duliczky nevű építőmester kezdte el, ám nemsokára Kanizsai Alajos váci uradalmi építész folytatta és fejezte be.

Végül a templomot 1858. december 12-én szentelte fel a szintén magyarnándori születésű Poroszkay Péter romhányi esperes, aki a jeles alkalomból ajándékozta a templomnak a ma is az eredeti helyén látható, Szent Miklóst ábrázoló oltárképet.

Az építés éveiben Kovács Ferenc ordaspusztai születésű atya és a kecskeméti születésű Illés Elek volt a falu plébánosa. Az ő kitartó munkájuk eredménye a klasszicista stílusú templom építésének végigvitele.

Később több megpróbáltatás érte a templomot.

1881. március 18-án például máris nagy csapást kellett elviselnie. A Tabán soron keletkezett tűz átterjedt a templomra is, ahol a tető és a torony teljesen leégett. A harangok közül csak a kisharang “élte túl” a vészt, ami a pozsonyi Ernest Christelly mester műhelyében készülhetett 1743-ban.

Azután, mint lenni szokott, a falu akkori lakóinak áldozatos összefogása révén hamarosan megkezdődött az újjáépítés.

Föltétlenül meg kell emlékezni a falu plébánosairól is. Az egykori feljegyzések arról tudósítanak, hogy már 1332-ben bizonyos Pál nevű atya szolgált Nándorban. Ezt követő írásos dokumentum a működését 1706-ban megkezdő Páber Györgyről szól. Rófusz Gábor nevéhez fűződik a templom egyik előző kifestése, és 1915-ben az Angster orgona megépítése. Velük együtt jelenlegi lelkipásztorunk Ipolyi Károly atya a 36. plébánosa községünknek.

Eddig legtovább Vitéz Béla atya szolgált Magyarnándorban, 1919-től 1951-ig, vagyis 32 évig. Reméljük, hogy megszépült templomunkban, az áldozatokra mindig kész hívek között, Ipolyi atyának még ennél is jóval több idő adatik arra, hogy szolgálatát teljesítse.

Megszakítás