Skip to content
magyarnandor slideshow (03)
magyarnandor slideshow (02)
magyarnandor slideshow (01)
magyarnandor slideshow (28)
magyarnandor slideshow (30)
magyarnandor slideshow (04)
magyarnandor slideshow (05)
magyarnandor slideshow (06)
magyarnandor slideshow (07)
magyarnandor slideshow (08)
magyarnandor slideshow (09)
magyarnandor slideshow (10)
magyarnandor slideshow (11)
magyarnandor slideshow (12)
magyarnandor slideshow (13)
magyarnandor slideshow (14)
magyarnandor slideshow (15)
magyarnandor slideshow (29)
magyarnandor slideshow (16)
magyarnandor slideshow (17)
magyarnandor slideshow (18)
magyarnandor slideshow (19)
magyarnandor slideshow (20)
magyarnandor slideshow (21)
magyarnandor slideshow (22)
magyarnandor slideshow (23)
magyarnandor slideshow (24)
magyarnandor slideshow (25)
magyarnandor slideshow (26)
magyarnandor slideshow (27)

ÖNKORMÁNYZAT

Magyarnándor Község Önkormányzata

Polgármester: Schmiedt Károly

Polgármester hivatali címe: 2694 Magyarnándor, Fő út 88.

Polgármester fogadónapja:

Elérhetősége: 06 30 / 217 50 51

Elektronikus levélcíme: polgarmester@magyarnandor.hu

KÉRJÜK, A LEGÖRDÜLŐ LAPFÜLEK KÖZÜL, VÁLASSZON EGY MENÜPONTOT!


A hivatal története a XIX-XX. sz. fordulóján

“A századfordulókor a község lakossága mind magyar.

Házainak száma: 190. Lakóinak száma: 908.

A községnek postája és távírdája van. Az első posta épülete a régi általános iskola hátsó bejáratánál, a mai új tanterem épület helyén volt.

A közigazgatási reform során Nógrád megyét hat vagy hét járásra osztják fel. Községünk a balassagyarmati járáshoz tartozik. A balassagyarmati járáshoz 45 község tartozik és 14 körjegyzőséget szerveznek, melyeknek száma a század végéig alig változik.1886 táján szervezik meg a nándori körjegyzőséget, melyet a már említett postaépületben helyeznek el.

A körjegyzőséghez Mohora község tartozik. A körjegyzőség első főjegyzője Budaházy Zoltán 1886-1907 júliusáig, őt követte Sándorfy 1907-1908-ig, majd 1912-ig Pákozdi Zsigmond a főjegyző.

1895. október 1-vel bevezetik az állandó állami anyakönyvezést.

Mivel a községháza nem bizonyult megfelelőnek, ezért a főjegyző javaslatot tett új községházára és jegyzői lakás építésére. A képviselő-testületben majdnem feles arányban mohoraiak voltak. Az 1900-as évek elején a nándori virilisták nem akartak az építkezéshez telket biztosítani. Az egymás közti civakodás eredményeként a mohorai képviselőtestület tagjai szinte egységesen felajánlották az építkezéshez szükséges telket a mai orvosi rendelő helyén, l kat.hold területet.

Így 1905-ben Mohorára helyeződik át a körjegyzőség.

Mohorán az első községháza a mai id. Borkó János féle házban volt, mely akkor gróf Vay Gábor tulajdonát képezte. Magyarnándor, Mohora, Debercsény kisközségek együttesen 1907-ben megépítik a községházát. Réti István érsekvadkerti építőmester végezte az építést, 2 szobás, konyhás jegyzői lakással. Így lett a Nándori körjegyzőségből Mohorai körjegyzőség.

Debercsény 1905 előtt a rétsági járáshoz tartozott.

Az 1871-es közigazgatási reform nyomán a községi önkormányzati jogot a képviselő-testület gyakorolja. A községeket nagy- és kisközség kategóriába sorolják. Nagyközségek azok, akik saját erejükből el tudják látni a közigazgatási feladatokat. Nándort a kisközségek sorába sorolták.

Közigazgatási ügyekben az első fellebbezési fórum a vármegye, másodfokú fellebbezési fórum a belügyminisztérium. A községek államhatalmi szerve a képviselőtestület, mely felerészben választott, felerészben a legtöbb adót fizetőkből, az ún. virilistákból állott. Minden 100 lakos után egy képviseleti tag volt választható. Kisközségekben a képviseleti tagok száma 10-20 között váltakozott. Nagyközségekben 20-40 között.

A képviselőtestület határozatait és a törvényhatóságok rendeleteit az elöljáróság hajtja végre.

Az elöljáróság tagjai kisközségben: a bíró, a másodbíró, a törvénybíró, két esküdt és egy körjegyző. Nagyközségben a bíró, helyettese, pénztárnok, jegyző, közgyám és az orvos. A körjegyzőség területén kezdetben orvos nincsen.”

(Jeli Ferenc – Magyarnándor története – részlet) (Magyarnándori Kalendárium, – 1995 – 1996. sz. – 66. old.)

Megszakítás